Enklava 2013

Fotografije sa snimanja filma “Enklava” – scenario i režija Goran Radovanović, direktor fotografije Axel Schneppat, glavne uloge: Nebojša Glogovac, Anica Dobra, Miodrag Krivokapić, Nenad Jezdić, Goran Radaković, Meto Jovanovski, Ćun Laići i deca iz enklava sa Kosova – Filip Šubarić, Denis Murtić, Nenad Stanojković, Milan Sekulić. Film je sniman u okolini Valjeva na lokacijama u Poćuti, na steni Grdoba, Bebića Luci, basenu buduće brane Rovni, u selu Sovač, Negotinu i Beogradu.

Fotografije su nastale u pauzama snimanja igranog filma na kojem sam radila kao fotograf na setu. Fotografije su kombinacija dekora i kostima koji je korišten na filmu kao i uobičajenih radnji i ponašanja glumaca i statista iz njihovog svakodnevnog zivota.

—————————————————–
Photographs from the shooting a fiction movie Enklava, script and directing by Goran Radovanovic, director of photography Axel Schneppat, a main rolls:Nebojša Glogovac, Anica Dobra, Miodrag Krivokapić, Nenad Jezdić, Goran Radaković, Meto Jovanovski, Ćun Laići and childen from enclaves from Kosovo – Filip Šubarić, Denis Murtić, Nenad Stanojković, Milan Sekulić.
A movie was shot in Valjevo surrounding, Negotin and Belgrade. The photographs were shot in the breaks between shooting. I was working as a still photographer. The photographs are combination of a costume and equipment used for a movie and common and everyday gestures and behavior of actors and extras.